کست یکم cassette 1

در این قسمت خواندن های کست شماره یک شهید سرور سرخوش به همراه متن و لینک برای دانلود فایل صوتی قرار داده می شود