یک قرن ظلم و وحشت هزاره

یک قرن ظلم ووحشت هزاره ها کشیده

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

یک قرن ظلم ووحشت هزاره ها کشیده
زندانی جور و تهمت هزاره ها کشیده
در جنگ میهن خود با روس و مزدوران اش
جنگیده همچو شیران ، آتش زده به جان اش
در سنگماشه از روس بیگرفت کاروان اش
از پرچمی بپرسید ، تاریخ و ارمغان اش
صدها شهید رحمت هزاره ها کشیده
یک قرن ظلم ووحشت هزاره ها کشیده
زندانی جور و تهمت هزاره ها کشیده
در جنگ روس به پغمان هزاره ایستاده
در مشرقی و بامیان هزاره ایستاده
از غور تا بدخشان هزاره ایستاده
در مرکز ارزگان هزاره ایستاده
فلاک سخت و زحمت هزاره ها کشیده
یک قرن ظلم و وحشت هزاره ها کشیده
زندان جور و تحمت هزاره ها کشیداست
در بهسود و سیاه خاک هزاره ی دلیراست
سرشار و مست و بیباک هزاره ی دلیراست
پر همت وشرفناک هزاره ی دلیراست
در قلب آسیا پاک هزاره ی دلیرست
در انقلاب و وحدت هزاره ها کشید ه
یک قرن ظلم و وحشت هزاره ها کشیده
زندان جور و تحمت هزاره ها کشیداست

دانلود – Download

دسته بندی ها: انقلابی

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.