یار یاری کن به ما

اهنگ هفتم کست چهارم شهید سرور سرخوش

به همراه متن اهنگ و لینک دانلود

یار یاری کن به ما یا بشکن این دوتار را
ناز ناز ناز
ناز تا کی یارم
رحمی کن اخر کی مردم از غمت ناچارم
سوخت سوخت سوخت
سوخت قلبی زارم

یک دم اخر ای بتی سنگین دله بد خویم
از رهی الفت نشین یک لحظه در پهلویم
زان نزاکت ها که میدانی بکن سرشارم
یار یار یار
ناز تاکی یارم
باز باز باز
باز تاکی یارم

بعدی چندین سال امید وصال ای لب شکر
عاشقانه گیر یک شب عاشوقی خود را به بر
تا شوم از مدهوش از مستی دو چشمی یارم
داغ داغ داغ
داغ کرده تارم
گر خریدارت فراوان گشته اما یارم
یک نظر بر من نما کی عاشقی ناچارم
سوختم بلّا ز دستت ای بتی مکارم
رام . رام . رام .
رحمی کن ناچارم
ناز ناز ناز
ناز تاکی یارم
سوخت سوخت سوت
سوخت قلبی زارم
داغ داغ داغ
داغ کرده تارم
رام رام رام
رحمی کن ناچارم

دانلود Download

دسته بندی ها: کست چهارم - Cassette 4

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.