کی شود رقص کنیم خنده کنیم

کی شود رقص کنیم خنده کنیم راز کنیم

زنده یاد سرخوش بزرگ

کست یازدهم خواندن دوم

کی شود رقص کنیم خنده کنیم راز کنیم
قصه آغاز کنیم
هردو باهم بشینیم خاطره ها باز کنیم
قصه آغاز کنیم
دهد این مژده فلک آن بتی مه رو امد
چادیر افکنده ز سر شوخکی مه رو امد
دست با دست برویم نغمه ای دل ساز کنیم
قصه آغاز کنیم
کی شود قصه خنده کنیم راز کنیم
خنده آغاز کنیم
هردو باهم بشینیم خاطره ها باز کنیم
قصه آغاز کنیم
عشقی آیی به دیوانه ای خود یار شوی
محرم راز دل و مونس غمخوار شوی
یاری من باشی کی بر جور و جفار ناز کنی
کی شود رقص کنیم خنده کنیم راز کنیم
قصه آغاز کنیم
هردو باهم بشینیم خاطره ها باز کنیم
قصه آغاز کنیم
جز من و تو نبود هیچ کس انجا دگر
گل من باشد و من
تو در آغوشی من آیی گلی من تا به سحر
گل من باشد و من
همه گویند کی مبارک به شما عیش و سرور
باشیم از دستی قلین و طویانه بسی دور
کی شود رقص کنیم خنده کنیم راز کنیم
قصه آغاز کنیم
هردو باهم بشینیم خاطره ها باز کنیم
قصه آغاز کنیم
جز من و تو نبود هیچ کس انجا دگر
گل من باشد و من
تو در آغوشی من آیی گلی من تا به سحر
گل من باشد و من

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.