کنون از شب نشینی سیرم

دهمین خواندن از کست سوم استاد شهید سرور سرخوش

به همراه متن اهنگ و دانلود

کنون از شب نشینی سیرم ای گل
به شب ها در پی تدبیرم ای گل
ولی تاب و توانم رفته از کف
گهی پرسم ز خود تقصیرم ای گل
الا خدا ایقس کلو موسوزوم
بلده بچه مردوم د بلی قوغوم
خوارو جمع شوید د گیردو بر مه
توخ کین قد مه کی دَ چیز حال و روزوم
تو بی گناه د سر مه قاری دیده
عجب بچه ی نا باوری دیده
دزی چند دیره اِد مالوم نموشی
حیساب کو چند شاوه قرصداری دیده

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست سوم cassette 3

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.