چشمان مست یارم

چشمان مست یارم چون آهوی رمیده

گویا که ذوالفقار است ابروی کج کشیده

خواندن سیزدهم

کست اول

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یکم cassette 1

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.