چشمان مست یارم(نسخه دو)

یک شعر بسیار زیبا

یک خواندن عالی با صدای زیبای زنده یاد سرور سرخوش

نسخه قدیمی تر در هم با صدای سرخوش خوانده شده.

چشمان مست یارم در ادامه به همراه متن 

چشمانی مستی یارم چون اهوی رمیده
سرمست و پر خمار است ابروی کج کشیده

مژگانی بی شمارت در وقتی ناز و خنده
خورده به قلبی عاشق از سینه پر کشیده

گردن بلو و بازو گویا کی نقره ی خام
نقاش با تعجب سیم از قلم کشیده

افکنده تا به زانو سنبل پر از خم و پیچ
چون شامی عاشقان است قوسین هردو دیده

سرمست و پر خمار است ابروی کج کشیده

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.