چار گول بینی بیلند بالایه یار مه

چار گول بینی بیلند بالایه یار مه

در ادامه به همراه شعر قرار گرفت 

چار گول بینی بیلند بالایه یار مه
صاحیبی چند رقم کالایه یار مه
نشانی بوگویوم لاغر وجوده
کمر باریگی خوب کالایه یار مه

سادی وشتین د بندی دیست تو بسته
اون تر وضیت د اِد ادم نیسته
د را گشتو کی نزاکت مکونی
نرمگ نرمگ قدم مِلی شیکسته

بیه بیلدار از قلم کشیده
اون تر بیه رَ اِد ادم ندیده
قاشی باریگ کمندی رستمی زر
دیلی عاشقه کده میده میده

مه کو روی تو ر تا حال اِد ندیدم
صفت روی توره کم کم شنیدم
توخ کو عاشق خوره تنها نیه لی
کی ما هم دردی عاشوقی رَ دیدم

رنگی عاشق همیشه زرده یارجان
دیلگ شی پر غم و پر درده یار جان
پیشی ملا موره تاویز میگیره
تسلی دیل شی اهی سرده یارجان

عاشق کی از عاشق جدا مشونه
محتاجی پالگر و ملا مشونه
دیل شی بیرونه سرگردو میگرده
نصپای شاو یگ را پیدا مشونه

 

دانلود Download

 

 

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.