پیرون شی بخمل

سومین اهنگ از کست پنجم استاد زنده یاد سرور سرخوش

پیرون شی زریه چادیر شی ململ

تمبون شی چین چینه پیرون شی بخمل
پیرون شی زریه چادیر شی ململ
یگو رایی کی اشاره مکونه
چوری هایی دیده مکونه جلجل
د کاری عاشقی مردی د کاره
تو خاو رفته د عاشقی چیکاره
مردم آغیلگی میخنده درمه
اگه نه قدر تو بچه بسیاره
د دیل مه در میه ایدایی یار مه
پیچه مه در میگیره بله سرمه
امو وقتی کی د یادم میایه
خدا میدانه و یار جان جیگر مه
یکی ر پلّه خوره تنگ مکونوم
دیل باریگه قد خو جنگ مکونوم
د دیل مه در میه کیبرایی دیده
تسلی دیل خوره د ننگ مکونوم
قابی قورون توره تَیَر کدم مه
گبی دروغ توره باور کدم مه
شَوو روز از بیلای تو در گرفتوم
خود خوره خاگ و خاگیشتر کدم مه

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست پنجم Cassette 5

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.