نسل نو مغول جاوید و زنده باد

نسل نو مغول جاوید و زنده باد

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

نسل نو مغول جاوید و زنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد
ای مردمی دلیر قومی پر از جلال
در بزم دشمنان شیری درنده باد

نسل نو مغول جاوید و زنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد
آواز قوم را از موج رادیو
کردی بلند تو دائم پاینده باد

نسل نو مغول جاوید و زنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد
ای کاروان چه خوش در پیشگاه قوم
شمعی پر از فروغ دائم زننده باد

نسل نو مغول جاوید و زنده باد
تاریخ ساز قوم تیغ برنده باد

 

دانلود Download

 

دسته بندی ها: انقلابی

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.