ندارم بی تو صبر و طاقت

ندارم بی تو صبر و طاقت و هوش

خواندن نهم از کست پنجم

در ادامه به همراه متن و دانلود

ندارم بی تو صبر و طاقت و هوش
خدایا کی شوم با تو هم آغوش
سری خود را بر زانویت گذارم
کنم یک بارگی غم را فراموش

بیا سیرم نما از ناز و تمکین
مرا مگذار با این حال غمگین
بیا کی آرزو ها را ثمر نیست
به اخر روی ماهت می خورد چین

نمی مانی تو با این حُسن زیبا
جهان حُسن را عمریست کوتاه
به آخر می شوی پیر و زمین گیر
سفیدی آورد زلف چلیپا

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست پنجم Cassette 5

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.