مگذار کی در حسرت و آلام

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
بگذار به پای تو دل آرام بخوابم
جان در قدمت داده و آرام بمیرم

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
خوش نیست کی این مرغ گرفتار تو آخیر
چون صید فراموش شده در دام بمیرم

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
پروانه صفت کاش به پیش رخت ای شمع
بر دور سرت گردم و هر شام بمیرم

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
در خوابم اگر جلوه کند صبح وصالت
مستانه سحر خیزم و آرام بمیرم

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
دیگر نبود طاقت حجران تو بگذار
کز باده ی وصل تو به یک جام بمیرم

مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم
پروازی خیالم اگر اندیشه خام است
مگذار چنین در هوس خام بمیرم
مگذار کی در حسرت و آلام بمیرم
دور از تو به غم سازم و ناکام بمیرم

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.