مادرت از هجر تو با چشم گریان

مادرت از هجر تو با چشم گریان تا به کی

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

مادرت از هجر تو با چشم گریان تا به کی
گریه و آه و نوا شام غریبان ت به کی

سالها شد خون دل خوردم ، که در پیری مگر
مونس مادر شبی ازما تو پنهان تا به کی

مادرت از هجر تو با چشم گریان تا به کی

زخم های قلب تو در راه آزادی وطن
فخر مادر باشد اما آتش افشان تا به کی

مادرت از هجر تو با چشم گریان تا به کی

طفلکان در آرزوی دیدنت در انتظار
انتظار و بی قراری نور چشمان تا به کی

داغ تو هرگز نرفته از نهاد مادرت
دوستان گوید کجایی ای اسد جان تا به کی

مادرت از هجر تو با چشم گریان تا به کی
گریه و آه و نوا شام غریبان ت به کی

 

دانلود Download

دسته بندی ها: انقلابی

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.