لب گشا لیلای من

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو

شهید سرور سرخوش

کست یازدهم – اهنگ سوم

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو
ماه من یک لحظه چادر از رخ خود دور کن
عشق روح افزای من گر دوستم داری بگو

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو
روز ها هجرت کشیدم بی خبر از سوز من
ای بتی رعنای من گر دوستم داری بگو

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو
ناز و جور و ظلم و تهداب بر من مسکین بس است
شوخی مه سیمای من گر دوستم داری بگو

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو
گشته یاران از فغانی سرخوشت غمگین بسی
یک شبی همراه من گر دوستم داری بگو

لب گشا لیلی من گر دوستم داری بگو
سوخت سرتا پای من گر دوستم داری بگو

دانلود Download

 

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.