قوم هزاره قومی دلیر است

یک خواندن بسیاز زیبا و شنیدی از استاد سرور سرخوش

قومی هزاره قومی دلیر است

در ادامه به همراه متن و دانلود

به غزنین و ارزگانی تو سوگند

به پامیر و بدخشان تو سوگند

کنیم زنجیر چون سگ کافران را

با ننگرهار و بامیان تو سوگند

قوم هزاره، قومی دلیر است
درحفظ کشور مانند شیراست
با خون نوشته تاریخ کشور
دیگر نزاید هزاره، مادر
زنجیر بشکست این قوم غیور
با نعره های الله اکبر
آزادئ ما این عید تاریخ
جاوید بادا تا روز محشر
یوغ غلامی دیگر نخواهیم
آزادی خواهیم در قلب کشور

 

 

Downloadدانلود

دسته بندی ها: انقلابی

دیدگاه ها

  • ارسال شده: 27/02/2016 13:52

    muhammadi

    روحش شا و یادش گرامی تشکر قومای گل

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.