عشق آمد و خیمه زد…

عشق امد و خیمه زد به صحرای دلم

کست یازدهم خواندن شماره سیزده

در ادامه به همراه متن و دانلود

 

عشق امد و خیمه زد به صحرای دلم

زنجیر جنون فکنده در پای دلم

عشق اگر به فریاد دلی ما نرسد

پس وای دلم وای دلم وای دلم

 

دانلود Download

Categories:   کست یازدهم cassette 11

Comments