عاشقی کاری هر آدم نیسته

عاشقی کاری هر آدم نیسته

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

عاشقی کاری هر آدم نیسته
هرکس عاشق شوه بی غم نیسته
یگو رایی بیه احوالی دیده
یک لحظه خوش باشه بازم نیسته

عاشق بازی کاری هرکس نیسته
عاشق ماکمه پیش و پس نیسته
یالی هرکس موگه ما عاشق استوم
شان مه ای بچکیچا اوقس نیسته

عاشق بازی جوانی و پیر نداره
غریب و معتبر و میر نداره
هرچی مردم بوگه بده فلانی
گبای مردم هیچ تاثیر نداره

ای عاشقی سبیل از سیل بدتره
عاشقی بی چاره د خون خو تره
شوا ر روز کنی روزا ر بیگا
دیده گلی از عاشق بی خبره

کسی د عاشقی ناخو می زنه
دیست خوره د کاسه پرخو می زنه
کسی دو عاشقه جدا مکونه
کتاب موگه کیٹه گونا مکونه

 

دانلود Download

 

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.