صنما جور مکن

صنما جور مکن کی دیده گریان است

کست یازدهم – خواندن ششم

در ادامه به همراه متن آهنگ

 

به عاشق ناز کن جانم پدر قدرت چی می داند
صدف کی می شناسد قیمت دوردانه خود را

صنما جور مکن کی دیده گریان است
دو روزه دوران است
دلکم از غمی تو سخت پریشان است
دو روزه دوران است

آخرین عشق من ای یار تویی
مقصدی این دلکی زار تویی
خانه عشق من از دست تو ویران است
دو روزه دوران است

صنما جور مکن کی دیده گریان است
دو روزه دوران است
دلکم از غمی تو سخت پریشان است
دو روزه دوران است

بی تو دلداری دیگر نیست مرا
یاری بسیاری دیگر نیست مرا
سر و تن جملگی زین غصه پریشان است
دو روزه دوران است

صنما جور مکن کی دیده گریان است
دو روزه دوران است
دلکم از غمی تو سخت پریشان است
دو روزه دوران است

عاشقان را همه دلخون کردی
زار و مفتون و جگرخون کردی
همه از دستی تو صد چاکی گریبان است
دو روزه دوران است

صنما جور مکن کی دیده گریان است
دو روزه دوران است
دلکم از غمی تو سخت پریشان است
دو روزه دوران است

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.