شاداب دیدم

شاداب دیدم

خواندن اول از کست شماره یک شهید سرور سرخوش

متن در ادامه مطلب

تنت چون گل میانی گل ستان بود
رخت زیبا ز ماه آسمان بود
فتاده خرمن گیسو به هر سو
پریشان تار تارش کهکشان بود

غزالان سر به زیر افکنده دیدم
به دورت لاله را شرمنده دیدم
نسیم آهسته می لرزید می گفت
فلک را پیش چشمت بنده دیدم

میانی سبزه ها بنهادی پارا
به گل آموختی رسم جفا را
به پیشت سروی قد را خم نموده
نسیم آرا به دوش افکنده مارا

صدای احسن از نرگس بلند شد
گل از خجلت چو من پژمرده تر شد
چو سوسن دید لبی یاقوت رنگش
چی بشکن بشکنی اندر شکن شد

ز هر سو ناله ای مرغانی شب گیر
به پای هر گلی افکنده زنجیر
فلک کی بشنود فریاد مارا
به گوشش کی کند این ناله تاثیر

تو می رفتی خرامان سوی گلشن
فغان می کرد بلبل چون دل من
ز خونی عاشقان جامی به دستش
گهی می خورد و گه می ریخت بر تن

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یکم cassette 1

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.