ز ما مینه (پشتو)

زما مینه ( پشتو )

کست یازدهم خواندن شماره نه

یک خواندن به زبان پشتو از شهید سرور سرخوش

متن آهنگ قرار خواهد گرفت

 

دانلود Download

 

Categories:   کست یازدهم cassette 11

Comments