رنجیده دیلی من به خدا رام نمیشه

وفا با هرکه کردم عاقبت از او جفا دیدم
امیدم با تو بود اکنون توراهم بی وفا دیدم

در ادامه به همراه متن و دانلود

رنجیده دیلی من به خدا رام نمیشه
مجنون پی هر لابدی گمنام نمیشه
از دستی فلک شکوه کنم یا ز غمی یار
فریاد کنم تا به کجا از ستمی یار
نه نه دلکم سگ به هر دام نمیشه
رنجیده دیلی من به خدا رام نمیشه
کردی فراموش مرا یادی تو باشد
دانم کی رقیبان من استاد تو باشد
دل خسته شدم سوز به پیغام نمیشه
رنجیده دیلی من بخدا رام نمیشه
تو گفتی که بین من و او عهد و قرار است
با هدیه ی ناچیز که اسمش دل زار است
اما ز چی بشکستی که انجام نمیشه
رنجیده دیلی من بخدا رام نمیشه

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.