رفتی به کجا رفتی

رفتی به کجا رفتی بشنو دمی فریادم
شهید سرور سرخوش
در ادامه به همراه متن و دانلود

رفتی به کجا رفتی بشنو دمی فریادم
شیرین نشدی آخیر از هجر تو فرهادم
ای سلسله مو برگو از روی چی رنجیدی
یا اون که وفا دیدی پس دادی تو بربادم

شب ها به خیال تو تا صبح نخوابیدم
افسوس ز عشقی من کز هجر تو بربادم

نه حسن تو می ماند نه درد و فراقی من
اما ز چی برکندی از ریشه تو بنیادم

سرخوش شده افسانه از دردی فراق تو
در فنی شریفی عشق گردیده ای استادم

دانلود  DOWNLOAD

دسته بندی ها: کست دوم Cassette 2

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.