دیل شده مایلت ای یار

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم

زرغونه و شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن آهنگ

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم
روز و شب ناله کنم زار تو بگو چطور کنم
خنده کن او دلربا برده ای قلب مرا
سوختم از غمت ای یار تو بگو چطور کنم

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم
روز و شب ناله کنم زار تو بگو چطور کنم
می روی غمزه کنان مره نادیده روان
کرده چشمت به دلم کار تو بگو چطور کنم

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم
روز و شب ناله کنم زار تو بگو چطور کنم
عمری شد عاشق آن نرگس جادو شده ام
روزی روشن به سرم تار تو بگو چطور کنم

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم
روز و شب ناله کنم زار تو بگو چطور کنم
بین کی از دستی تو من قصه ی میخانه شدم
سرخوشم ای بتی مکار تو بگو چطور کنم

دیل شده مایلت ای یار تو بگو چطور کنم
روز و شب ناله کنم زار تو بگو چطور کنم

 

دانلود Download

دسته بندی ها: زرغونه سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.