دلا امروز فصلی نو بهار است

دلا امروز فصلی نو بهار است

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن قرار گرفت

 

فصل نو بهار است

***

دلا امروز فصلی نو بهار است
به گلشن ابر مروارید بار است
ببین از عیشقی گل مست است بلبل
هوا از ابر نیسان پر خمار است
حراجی شاخه اوراق شکوفه
به فرقی شاهدانی گلزار است
شدم بی خود ز بوی گل سحرگاه
کی بوی گل ز بوی زلف یار است
دلی شوریده ام با از سری نو
پریشان دو زلفی مشک بار است
ز بهری سَیدی جانی موستمدان
دو گیسویش کمندی تاب دار است

***
تو را چون رَشکی صحرا افریده
مرا اهویی صحرا افریده افریده

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.