یار سیمن بر من(کست چهارم)

خواندن شماره شش از کاست چهارم شهید سرور سرخوش

به همراه متن اهنگ

دست من دامنت ای شوخک مه پیکری من
یاری سیمین بری من
گر بیایی به برم خاکی قدومت سری من
یاری سیمین بری من
منما جور و جفا بر دلی بیچاره من
یاری مه پاره من
تو مترسان کمکی رحم به چشمی تری من
یاری سیمین بری من
دست من دامنت ای شوخک مه پیکری من
یاری سیمین بری من
گر بیایی به برم خاکی قدومت سری من
یاری سیمین بری من
عشق خود اتشی سوزان بود ای افتی جان
منما دل بریان
شعله بر جان زده ای سوخته سرتاسری من
یاری سیمین بری من
دست من دامنت ای شوخک مه پیکری من
یاری سیمین بری من
گر بیایی به برم خاکی قدومت سری من
یاری سیمین بری من
عمری کوتاه کی یاد آوری دوران غم است
تو ببین خیلی کم است
جانی من ناز مکن پیش بیا در بری من
یاری سیمین بری من
دست من دامنت ای شوخک مه پیکری من
یاری سیمین بری من
گر بیایی به برم خاکی قدومت سری من
یاری سیمین بری من
تا به کی شعر بگویم ز غمت ساز کنم
قصه آغاز کنم
از رهی مهر بیا یک شبی در بستر من
یار سیمین بری من

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست چهارم - Cassette 4

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.