دخترایی هزاره شال و گلیم

دخترایی هزاره شال و گلیم موبافه

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

دخترایی هزاره شال و گلیم موبافه
جاکتی پشمی خوب هر رنگ قالین موبافه

صنعتگره هزاره پر هنره هزاره
کارگره هزاره دلاوره هزاره

در کاردستی خود عالی ترینی دنیاست
صنعتگرو قشنگه زحمتگرو فریباست

از پشم گوسفندش جوراب گرم بسازد
دستکش خوب اعلی نازک و نرم بسازد

هر رنگ کلاهی دلکش دستمال گردن خوب
قسم برک بسازد سرخ و سفید و مرغوب

اسباب زندگی را خوش رنگ و خوش سلیقه
از ابریشم بسازد والا به نام تیکه

از شصت نازنینش عطر گلاب ریزد
از کار و غیرت وی الماس ناب ریزد

دخترایی هزاره شال و گلیم موبافه
جاکتی پشمی خوب هر رنگ قالین موبافه

صنعتگره هزاره پر هنره هزاره
کارگره هزاره دلاوره هزاره

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست دوم Cassette 2

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.