خدایا دلبرم چون گل شکفته

خدایا دلبرم چون گل شکفته

کست یازدهم – آهنگ چهارم

در ادامه به همراه متن و دانلود

خدایا دلبرم چون گل شکفته
میانی قلبی من تنها نشسته
ز روی مهربانی آن گل اندام
چناقی عشق را دلخواه شکسته

گهی رویش به چادیر کردی پنهان
گهی میگفت از عشقم پشیمان
گهی میگفت از پیشم برو دور
گهی می بست از نو عهد و پیمان

قماری عشق را آغاز کردم
سر از کمسائی دل باز کردم
فگندم دانه ای غم را به میدان
نوای برد بازی ساز کردم

گهی شش گفتی تیغی ابروانش
گهی طوس امدی لعلی لبانش
گهی جیک آمدی خالی بری رو
گهی نقش امدی سروی روانش

چو دل را باختم شب صبح دم شد
جهانی برد و بازی پر ز غم شد
جرس فریاد میکرد از جدایی
فغان و آه و زاری قسمتم شد


واده ی گلرخان کی وفا دارد
بلبل از دست گل شکوه ها دارد
شیرین زبانم آرامی جانم
بی تو نمانم خدا بی تو نمانم

چی زیبا دلبری شیرین زبان است
سر و پا عشوه و آرامی جان است
به ان چشمی که دیدم صورتش را
چنان چی فکر میکردی چنان است

دانلود DOWNLOAD

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.