خداوندا دیل قاصید داغ کو

خداوندا دیلی قاصیده داغ کو

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

خداوندا دیلی قاصیده داغ کو
غلبل واری دیلشی ر صدسولاخ کو
امی را از دیلی بیچاره موگوم
فراری مولکی اوغونو ایماغ کو

قاصید ای زمو ایشکم موخوره
پیسه از پیشی هر نافام موخوره
خدا پینڈی کنه خانه قاصیده
کی د هرکس و ناکس رام موخوره

قاصد ادمه دو دیله مکونه
مسافری منه چیله مکونه
ادمه موبوره تا لبی چیشمه
لبی چیشمه عالم گله مکونه

عاشق کی دو به دویه کارشی روسته
گب و گفتار و واده شی درسته
امی را از دیلی بیچاره مگوم
کاری قاصید پس و پیش اگه سسته

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.