خدارا دلبر سیمین عذارم

خدا را دلبری سیمین عذارم

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

کست شماره یازده استاد

خواندن -1

 

عزیزم به کس اشنایی مکن
چو دل بردی و بی وفایی مکن
به هرکس که لاف محبت زنی
از او تا قیامت جدایی مکن
..
خدارا دلبر سیمین عذارم
به اندوه و غمت افتاده کارم
ز چشمت خورده بر دل تیری پرخون
سیا گردیده جانا روزگارم

دو چشمانت چو اهو رام کرده
دلم در حلقه ی صد دام کرده
از ان روزی کی چشمانی تو دیدم
مرا ازندگی از زندگی ناکام کرده

دو چشمانت دو جامی پر شراب است
لبانت لعل و یا یاقوت ناب است
ز بهری بوسه ی رخساری ماهت
چگویم جان و دل هردو کباب است

قدی سرو تو ای سرداری عاشق
ربوده صبری شب های تاری عاشق
ز تیری هردو چشمی می پرستت
شوده مجنون دیلی بیماری عاشق

بتی شیرین زبانی ماه رویم
بیا از لطف یک شب تو بسویم
میانی گلرخان شهری کابل
تویی تنهایی تنها ارزویم

دلم در قیدی زولفینی تو گشته
اسیری تیغی قوسینی تو گشته
سری عاشق به دامن گیر جانم
کی خاکی زیری نعلینی تو گشته

بلور گردنت ای ماه رخسار
فکنده اتش اندر قلبی بیمار
غم و دردی تو ای لاکید طلایی
نموده سرخوشت را سخت بیمار

بگو کی از کدامین خاندانی
فرشته زاده ای یا ز اسمانی
به چشم عاشقی بیچاره ای زار
یقین ممتازی شهری گل رخانی

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.