جارو د دیست تو دیدوم…

جارو د دیست تو دیدوم روی آولی

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

جارو د دیست تو دیدوم روی آولی
نازک نازک جاروی می زدی ڈَولی
تاشه تاشه کی قد تو توغ موکدوم
شان مه موشود کی خن مه موشی قولی

پیرو شیر چایی کوتاگگه دیده
تلخ و تروش و چمتوگگه دیده
وقتی کی جان خورَ فشن مکونه
خوش خط و خال شاپرکه دیده

آ مغولگ مره از را انداختی
د دیل مه صد رقم سودا انداختی
نه قار تو مالومه نه عاشقی تو
منه گَلی مَرَ رسوا انداختی

بیه بیلدار تو رَ اِد کس نداره
رنگی سفید تو رَ کاغذ نداره
کس ندارم بیه پیش تو د زاری
چیز کار کنوم د تو دیسترس نداره

از غمای تو غزل خوانی کنوم ما
چوخرا ماتمی پنهانی کنوم ما
د رمزی عاشقی تو پی نموفتی
پیش قاصد کی رَ رایی کنوم ما

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست دوم Cassette 2

دیدگاه ها

  • ارسال شده: 17/12/2015 21:57

    Changezi

    روحش شاد یادش گیرامی باد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.