تو کَی بِیی آیه خانه مو شوی

تو کَی بِیی آیه خانه مو شوی

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و ودانلود

تو کَی بِیی آیه خانه مو شوی
تو بِریی ماه پیشانه مو شوی
خرامو کده پشی بار بشینی
تو ناو عروسی دوردانه مو شوی

برای تو نام بدی قوما شیدم ما
فیکر کدم یگرا تامو شیدم ما
بی بی تو رویی چغوله کنه داغ
گفته گفته سری زیبو شیدم ما

بلیبوری بیه بیلداری دیده
چیشیمه کور کد انتظاری دیده
بی از تو خانه ر ویرو کنوم ما
نوربندیی ازی دیاری دیده

چادیر ململ بیلند بالا تویی تو
امیدی زندگی تنها تویی تو
تو نباشی قوله اله کنوم ما
دلبندگی دزی دونیا تویی تو

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.