بیمار کرده مارا…

بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر

استاد صفدر توکلی و زنده یاد سرور سرخوش

به همراه متن و دانلود

بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر
آتش فکنده در دیل رنگی اناری دلبر
هرجا کی نازنین است صیاد خوش چشم است
دانم مرغی دیل را باشد شیکاری دلبر

آتش فکنده در دیل رنگی اناری دلبر
بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر
آرش بود ز خوبان بلکی ز شوخ چشمان
هرکس کی خوش نشیند اندر کناری دلبر

بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر
آتش فکنده در دیل رنگی اناری دلبر
در گرمی قیامت پروا به کمترش نیست
یک جرعه هرکی نوشد از جویبار دلبر

آتش فکنده در دیل رنگی اناری دلبر
بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر
روزی کی کس نماند جز زات پاک بی چون
روحانیان بجوید نوری مزاری دلبر

بیمار کرده مارا چشمی خماری دلبر
آتش فکنده در دیل رنگی اناری دلبر

 

دانلود Download

 

دسته بندی ها: صفدر توکلی سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.