بیرق میهن بلند است تا به اوج کهکشان

یکی دیگر از خواندن های بسیار زیبای سرور سرخوش

ما جفاهای زیاد از دست دوران دیده ایم
طفل ها بی شیر و جمعیت پریشان دیده ایم

در ادامه به همراه متن قرار گرفت است

بیرقی میهن بلند است تا به اوج کهکشان
باز جاوید ای هزاره نام تو اندر جهان

از دره صوف تبلی آزادی هزاره شد بلند
نعره ی الله اکبر شد خروشان در وطن

تا کی آزادی نگیریم ما نمیگیریم قرار
رفته آن دوران ظلم و قتل و جوری بی شمار

میکنیم نابود از کشور بنای ملهدان
باز جاوید ای هزاره نامی تو اندر جهان

ما جفاهای زیاد از دست دوران دیده ایم
طفل ها بی شیر و جمعیت پریشان دیده ایم

بعد از این هرگز نخوابیم تحت ظلم دیگران
باز جاوید ای هزاره نامی تو اندر جهان

بیرقی میهن بلند است تا به اوج کهکشان
باز جاوید ای هزاره نام تو اندر جهان

کاخ ظلمت را دیگر از ریشه ویران میکنیم
خاک اندر کاسه ای عزت پرستان میکنیم

افتخار ماست تاریخی صفا اندر جهان
باز جاوید ای هزاره نام تو اندر جهان

بیرقی میهن بلند است تا به اوج کهکشان
باز جاوید ای هزاره نام تو اندر جهان

 

دانلود Download

دسته بندی ها: انقلابی

دیدگاه ها

  • ارسال شده: 27/02/2016 13:53

    muhammadi

    روحت شاد و یادت گرامی باد زنده باد هزاره ها که همیشه افتخار می آفرینند
  • ارسال شده: 27/02/2016 13:54

    muhammadi

    روحت شاد و یادت گرامی باد زنده باد هزاره ها که همیشه و در هرجای که باشند افتخار است

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.