بعد چندین سال دیدم روی او

بعد چندین سال دیدم روی او

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

حلقه حلقه تا کمر افتاده بود
پیچ در پیچ هر بن گیسوی او
بعد چندین سال دیدم روی او
تازه شد قلبم ز عطر موی او

لب کی یاقوتی بدخشان سرخ بود
قد بلند همچون فرشته خوی او
بعد چندین سال دیدم روی او
تازه شد قلبم ز عطر موی او

هرچی گفتم من گرفتار تو ام
گفت بنشین اندکی پهلوی او
بعد چندین سال دیدم روی او
تازه شد قلبم ز عطر موی او

از حضورش چون مرخص یافتم
یا نصیب تا باز بینم روی او
بعد چندین سال دیدم روی او
تازه شد قلبم ز عطر موی او

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.