با پیرن پنجاپی

با پیرنی پنجاپی و چشمان شرابی

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

با پیرن پنجاپی و چشمانی شرابی
خوش امدی در منزلم ای چهره گلابی

خوش امدی ای جان ای سرو خرامان
با چشمانی شرابی

بگذار قدم بر سری شوریده ای عاشق
فرشی رهی تو ای بتی من دیده ای عاشق

من منتظر بنشسته ام با شوق و بی تابی
خوش امدی در منزلم ای پهره گلابی

خوش امدی ای جان ای سرو خرامان
با چشمانی شرابی

در دیده ای من دیده ای من جای تو باشد
نقشی دلی من صورتی زیبای تو باشد

در خانه ای دل پا بنه ای شوخ مزاقی
خوش امدی در منزلم ای چهره گلابی

با پیرن پنجاپی و چشمانی شرابی
خوش امدی در منزلم ای چهره گلابی

خوش امدی ای جان ای سرو خرامان
با چشمانی شرابی

در اتشی دوری تو مسوزان دلی زارم
گر عاشقی داری به من ای شوخ نگارم

از دوری تو گشته دل دوکانی کبابی
خوش امدی در منزلم ای چهره گلابی

با پیرن پنجاپی و چشمانی شرابی
خوش امدی در منزلم ای چهره گلابی

خوش امدی ای جان ای سرو خرامان
با چشمانی شرابی

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.