ای بت سیمین دلبر شیرین

ای بت سیمین دلبر شیرین
کشتن عاشق کی روا باشد

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن

 

ای بت سیمین دلبر شیرین
کشتن عاشق کی روا باشد
عاشقی مسکین با دل غمیگین
بی کس و تنها کی بینوا باشد
از دیلی عاشق مشکلی عاشق
قاتلی عاشق یک خدا داند
لحظه هایش غم دیده ی پرنم
قلبی محزونش با وفا باشد
لیلی و مجنون با دیل پرخون
رفتن از دنیا با دیلی شیدا
قانون غم کشت در جهان بنوشت
دفتری عاشق پر بلا باشد
می برند اول قلبی یک معصوم
قصه میخوانند از دیلی مظلوم
گه چه خود گوید !شور و غم جوید!
بر سری عاشق این گناه باشد
عذر میخواهد سرخوش از یاران
بعد از آن دلبر ان سیه مژگان
شعری خود کوتاه میکنم اینجا
داستان عشق هرکجا باشد
ای بت سیمین دلبر شیرین
کشتن عاشق کی روا باشد
عاشقی مسکین با دل غمیگین
بی کس و تنها کی بینوا باشد

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.