الا قاصد

الا قاصد برو دم نزد یارم

هفتمین اهنگ از کست سرور سرخوش و حسن علی

 

 

دانلود Download

Categories:   حسن علی سرور سرخوش

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.