آهو چشما با خبر چشمت مرا یک بار کشت

اهو چشما با خبر چشمت مرا یک بار کشت
قاتل من چشمی تو ,چشمت مرا ناچار کشت

 سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن

اهو چشما با خبر چشمت مرا یک بار کشت
قاتل من چشمی تو ,چشمت مرا ناچار کشت
صد گلی امیدی مارا چشمی تو نشکفته ماند
چشمی تو قلبی مرا خیلی به حالی زار کشت
هر نگاهی شور بخشی چشمی تو دل میکُشد
سالها بیماری چشمت بوده ام بیمار کشت
چشمی تو جلادی جانی عاشقی مسکین بود
وای از چشمت کی چشمم را پر از آزار کشت
عمر ها شد عاشق از چشمی تو افغان میکند
چشمی تو عشاق دلخون را بسی تکرار کشت
اهو چشما با خبر چشمت مرا یک بار کشت
قاتل من چشمی تو چشمت مرا ناچار کشت

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.